Onze privacy voorwaarden zijn conform GDPR.

Deze website is eigendom van Blooming BV, Schalmei 15, 2970 Schilde, e-mail adres info@bloomingconsultancy.com en ondernemingsnummer BE 0676.466.617. 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. 

Privacy beleid

De gegevens worden door de Blooming BV uitsluitend verzameld en verwerkt in het kader van haar werkzaamheden en dienstverlening op basis van haar wettelijke verplichtingen en de overeenkomst met de (mogelijke) cliënt. De verstrekte gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden buiten de Europese Unie. Zij worden bewaard door Blooming BV voor de periode die noodzakelijk is om een correcte dienstverlening te garanderen. Blooming BV zal de verstrekte gegevens met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandelen conform de geldende wetgeving. Zij zal alle benodigde beveiligingsmaatregelen nemen om ‘data inbreuken’ tegen te gaan. De (mogelijke) cliënt kan zijn persoonlijke gegevens kosteloos raadplegen, laten verbeteren, laten wijzigen en laten wissen door dit per e-mail aan te vragen bij de verantwoordelijke. Dit kan door een e-mail te richten aan de Blooming BV op het adres info@bloomingconsultancy.com. De (mogelijke) cliënt kan zich tevens verzetten tegen de verwerking van de gegevens door de verantwoordelijke. Dit kan door een e-mail te richten aan Blooming BV op het adres info@bloomingconsultancy.com. Klachten omtrent het verzamelen en verwerken van gegevens door Blooming BV kunnen gericht worden aan Blooming BV op het adres info@bloomingconsultancy.com.

Het gebruik van “cookies"

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser. Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.